Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van stichting 't Lichtpunt Midden-Holland. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopieren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 't Lichtpunt. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk niet commercieel gebruikt. De op deze website getoonde informatie wordt door 't Lichtpunt met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op onze site word gepubliceerd onvolledig en of onjuist is. De informatie op deze site word regelmatig aangevuld en of aangepast. 't Lichtpunt behoud zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Onze aanbiedingen zijn geldig tijdens de vermelden loop tijd en op is op. De vermelde prijzen zijn advies verkoopprijzen, prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.