6. Samenwerking Vorstman Atelier en 't Lichtpunt

04-03-2020

Vanuit de wettelijke regelgeving is er besloten om ‘t Lichtpunt en het Vorstman Atelier meer te gaan laten samenwerken. Door dat er veel eisen gesteld worden aan zorginstellingen zijn we genoodzaakt om de krachten te bundelen om zo te kunnen blijven voldoen aan deze eisen maar ook een grotere naamsbekendheid te krijgen in de omgeving. Om deze reden is er besloten om in de loop van de tijd het Vorstman Atelier te integreren binnen ’t Lichtpunt. Het Vorstman Atelier is een relatief kleine instelling en daarom is het moeilijk om te blijven voldoen aan de wettelijke eisen. Dit zal ook inhouden dat de naam het Vorstman Atelier in de loop van de tijd niet meer gebruikt gaat worden. Het product aanbod van het Vorstman Atelier zal binnen de creatieve afdeling behouden blijven en verder vorm gegeven worden. In eerste instantie veranderd er nog niet zo veel, maar er zal wel begeleiding van ’t Lichtpunt ingezet worden op het Vorstman Atelier.