Training Epilepsie

De begeleiders van het Lichtpunt hebben maandag 12 december een cursus voor epilepsie gevolgd. We hebben hier geleerd hoe te herkennen en te handelen bij eventuele epileptische aanvallen op de werkvloer. Aangezien we de doelgroep zien veranderen en hierbij de epilepsie meer naar voren komt, is het van belang dat we hier meer kennis over hebben. Deze basiscursus hebben we goed afgerond en hier een certificaat voor behaald.