Over ons

’t Lichtpunt Midden-Holland biedt dagbesteding en arbeidstraining aan mensen met een psychische/psychiatrische kwetsbaarheid of verstandelijke beperking. Iedereen kan bij ons op verschillende niveaus aan zijn persoonlijke ontwikkeling werken. Samen kijken wij naar de wensen en mogelijkheden van onze deelnemers. ’t Lichtpunt Midden- Holland heeft een christelijke identiteit, maar ongeacht je levens- of geloofsovertuiging ben je van harte welkom op ’t Lichtpunt. We streven ernaar dat we een plek zijn waar iedereen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt. We willen dat alle deelnemers zich veilig voelen bij ons. Ieder leven is van betekenis en doet ertoe. Iedereen die elkaars opvattingen respecteert is van harte welkom bij ons! 

Missie 

Onze missie is het verbeteren van het welzijnsniveau van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door het accent te leggen op kwaliteiten in plaats van beperkingen wordt maatschappelijke betrokkenheid gestimuleerd en ervaren deelnemers meer (werk)plezier. Wij gaan altijd uit van wat de deelnemer wel kan en denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Bij ‘t Lichtpunt Midden-Holland werken we eraan om ieders kwaliteiten te versterken en/of te versterken. Door ons deskundige medewerkers wordt er vraag- en doelgerichte begeleiding geboden. Door ons gevarieerd aanbod binnen de verschillende afdelingen sluiten we zo dicht mogelijk aan bij de wensen maar ook bij de begeleidingsbehoefte. Deelnemers, maar ook onze medewerkers moeten blijer weggaan dan gekomen en trots zijn op hun geleverde bijdrage! 

Visie

Onze visie komt tot uiting in onderstaande 10 punten:

 1. Gericht op de mens: ’t Lichtpunt Midden-Holland moet toegankelijk zijn voor diverse groepen mensen, ongeacht leeftijd, achtergrond, of eventuele beperkingen. Het streven is om een inclusieve omgeving te creëren waarin alle deelnemers zich welkom en gewaardeerd voelen. 
 2. Gericht op vergroten zelfredzaamheid: Onze visie op dagbesteding benadrukt het belang van het bevorderen van zelfredzaamheid bij de deelnemers. Activiteiten en programma's worden ingezet om vaardigheden te ontwikkelen en te behouden die nodig zijn voor het dagelijks functioneren en communiceren. 
 3. Gericht op ontwikkeling: Onze dagbesteding wordt gezien als een kans voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Onze activiteiten zijn gericht zijn op het verkennen van interesses, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het stimuleren van creativiteit en werknemersvaardigheden. 
 4. Gericht in samenwerking: Samenwerking met anderen, zowel mededeelnemers als begeleiders, staat vaak centraal. Het bevorderen van sociale interactie en het opbouwen van contacten zijn belangrijke doelen. 
 5. Gericht op maatwerk: Onze programma's en activiteiten zijn afgestemd op de individuele behoeften en wensen van de deelnemers. Op elke afdeling is een begeleider werkzaam die helpt met de praktische zaken en werkzaamheden van de afdeling. Daarnaast is er een persoonlijk begeleider betrokken die met de deelnemer een persoonlijk begeleidingsplan opstelt. Hierin werken we graag samen met andere betrokken partijen zoals de wettelijk vertegenwoordiging, woonvorm, doorverwijzer of hulpverlener. Door deze gepersonaliseerde aanpak leidt dit tot meer diepgang in de begeleiding en tot meer tevredenheid en betrokkenheid van de deelnemer. 
 6. Gericht op welzijn: Het welzijn van de deelnemers staat voorop. Activiteiten worden ontworpen om zowel fysiek als mentaal welzijn te bevorderen. Hierbij wordt rekening gehouden met factoren zoals gezondheid, veiligheid en emotioneel en psychisch welbevinden. 
 7. Gericht op zingeving: Onze afdelingen bieden betekenisvolle en zinvolle activiteiten aan, die aansluiten bij de interesses en mogelijkheden van de deelnemers. Doordat we veel werken voor externe afnemers of opdrachtgever telt het werk van deelnemers echt mee en wordt ervaren dat hun werk een doel vertegenwoordigt. 
 8. Gericht op plezier: onze dagbesteding is gericht op het hebben van werkvreugde. Deelnemers moeten blijer weggaan dan ze gekomen zijn. Onze eerste focus ligt op het hebben van plezier in de geboden activiteit, aangezien positieve energie zorgt voor ontwikkeling en het bevorderen van het totale welzijn en welbevinden. 
 9. Gericht op kwaliteit, onze medewerkers zijn deskundig geschoold om deelnemers zowel individueel te begeleiden als het beïnvloeden van de groepsdynamiek. Naast de kwaliteit van zorg staat ook de kwaliteit van de gemaakte producten of geleverde diensten in een hoog vaandel. Beide zorgen ervoor dat de deelnemer gezien en erkend wordt. 
 10. Gericht op structuur: deelnemers kiezen zelf om naar ’t Lichtpunt te komen op de afgesproken momenten. Deelnemers werken met een vast rooster wat aangepast kan worden met de persoonlijk begeleider als werkplezier of ontwikkeling niet behaald wordt. 

ISO 9001 keurmerk

Wij zijn als ‘t Lichtpunt zijn aangesloten bij de maatstaf ISO 9001. Dit is een kwaliteitskeurmerk, ISO 9001 heeft de volgende aandachtsgebieden waaraan voldoen moet worden:

 • Koers: oriënteren op de omgeving, kansen en risico’s vaststellen, leiderschap, aansturing, vernieuwing.
 • Organisatie: inrichting, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, opzet en onderhoud van het managementsysteem, bedrijfszekerheid van de infrastructuur.
 • Kernprocessen: afspreken, uitvoeren en afronden van dienstverlening.
 • Mensen: werven, selecteren, inzetten en ontwikkelen van mensen met de benodigde competenties.
 • Partners: samenwerken met relevante partners, leveranciers en andere externen.
 • Resultaten: reflecteren op behaalde resultaten en vaststellen welke nieuwe maatregelen wenselijk zijn.

Voor meer informatie over ISO 9001, kunt u op de onderstaande link klikken: www.ciio.nl/toetsingsschemas/maatstafiso-9001

‘t Lichtpunt Midden-Holland verwerkt persoonsgegevens uiterst zorgvuldig. De persoonsgegevens worden verwerkt om onze zorg en andere diensten goed en veilig aan te kunnen bieden.  

We hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Lees hierover meer in onze Privacy verklaring.

Heeft u een klacht of een compliment?

Wij horen graag wat jullie mening is over 't Lichtpunt: van feedback kunnen wij leren! Een compliment krijgen, vinden wij natuurlijk ook heel fijn. Wanneer u een klacht of een compliment heeft, kunt u deze mailen naar: info@lichtpuntmiddenholland.nl

Geschillencommissie                                                                                                                                                      Heeft u een klacht en komt u er niet uit met de begeleiding, het bestuur of de vertrouwenspersoon? Wij zijn aangesloten bij ‘de Geschillencommissie’: dit is een onafhankelijke en onpartijdige partij die klachten tussen aanbieders van (zorg)producten en diensten  en de klanten/cliënten van die aanbieders behandelen. De stap naar de geschillencommissie kan gezet worden wanneer je er met je klacht niet uit komt met de begeleiding.

Voor meer informatie over de rechten en plichten van onze deelnemers bekijk de folder in de onderstaande link:

Klachtenregeling Stichting 't Lichtpunt Midden-Holland