Over ons

’t Lichtpunt biedt dagbesteding en arbeidstraining aan mensen met een psychische/psychiatrische kwetsbaarheid of verstandelijke beperking. Iedereen kan bij ons op verschillende niveaus aan zijn persoonlijke ontwikkeling werken. Samen kijken wij naar de wensen en mogelijkheden van onze deelnemers.

Missie

Onze missie is het verbeteren van het welzijnsniveau van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door het accent te leggen op kwaliteiten in plaats van beperkingen, wordt maatschappelijke betrokkenheid gestimuleerd en ervaren deelnemers meer werkplezier.

Zorgvisie

Wij gaan altijd uit van wat de deelnemer wel kan en denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Bij ‘t Lichtpunt werken we eraan om ieders kwaliteiten te versterken.

Identiteit

’t Lichtpunt heeft een christelijke identiteit. Maar ongeacht je levens- of geloofsovertuiging ben je van harte welkom op ’t Lichtpunt. We streven ernaar dat we een plek zijn waar iedereen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt. We willen dat alle deelnemers zich veilig en geborgen voelen bij ons. Ieder leven is van betekenis en doet ertoe. Iedereen die elkaars opvattingen respecteert is van harte welkom bij ons!

ISO 9001 keurmerk

Wij zijn als ‘t Lichtpunt zijn aangesloten bij de maatstaf ISO 9001. Dit is een kwaliteitskeurmerk, ISO 9001 heeft de volgende aandachtsgebieden waaraan voldoen moet worden:

  • Koers: oriënteren op de omgeving, kansen en risico’s vaststellen, leiderschap, aansturing, vernieuwing.
  • Organisatie: inrichting, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, opzet en onderhoud van het managementsysteem, bedrijfszekerheid van de infrastructuur.
  • Kernprocessen: afspreken, uitvoeren en afronden van dienstverlening.
  • Mensen: werven, selecteren, inzetten en ontwikkelen van mensen met de benodigde competenties.
  • Partners: samenwerken met relevante partners, leveranciers en andere externen.
  • Resultaten: reflecteren op behaalde resultaten en vaststellen welke nieuwe maatregelen wenselijk zijn.

Voor meer informatie over ISO 9001, kunt u op de onderstaande link klikken: www.ciio.nl/toetsingsschemas/maatstafiso-9001

‘t Lichtpunt Midden-Holland verwerkt persoonsgegevens uiterst zorgvuldig. De persoonsgegevens worden verwerkt om onze zorg en andere diensten goed en veilig aan te kunnen bieden.  

We hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Lees hierover meer in onze Privacy verklaring.

Heeft u een klacht of een compliment?

Wij horen graag wat jullie mening is over 't Lichtpunt: van feedback kunnen wij leren! Een compliment krijgen, vinden wij natuurlijk ook heel fijn. Wanneer u een klacht of een compliment heeft, kunt u deze mailen naar: info@lichtpuntmiddenholland.nl

Geschillencommissie                                                                                                                                                      Heeft u een klacht en komt u er niet uit met de begeleiding, het bestuur of de vertrouwenspersoon? Wij zijn aangesloten bij ‘de Geschillencommissie’: dit is een onafhankelijke en onpartijdige partij die klachten tussen aanbieders van (zorg)producten en diensten  en de klanten/cliënten van die aanbieders behandelen. De stap naar de geschillencommissie kan gezet worden wanneer je er met je klacht niet uit komt met de begeleiding.

Voor meer informatie over de rechten en plichten van onze deelnemers bekijk de folder in de onderstaande link:

Klachtenregeling Stichting 't Lichtpunt Midden-Holland