Arbeidstraining en re-integratie

Deze training is bedoeld om te wennen aan werk en geleidelijk toe te groeien naar een vervolgtraject (UWV) richting een baan/vrijwilligerswerk. Onze deelnemers bouwen arbeidsritme op, leren arbeidsvaardigheden en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Kenmerkende elementen van onze arbeidstraining zijn het verhelderen van het zelfbeeld en het (opnieuw) creëren van zelfvertrouwen.

Iedere deelnemer die bij ons in zorg komt krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen. Samen word er een individueel begeleidingsplan opgesteld. De concrete doelen/arbeidsvaardigheden waaraan gewerkt moet worden staan in dit plan beschreven. De begeleiders helpen en stimuleren de deelnemers om deze doelen te bereiken. Wij gaan altijd uit van wat de deelnemer wel kan en denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.