Dagbesteding

Wij beschikken over voldoende aanbod op onze verschillende afdelingen. Per deelnemer wordt gezocht naar een passende activiteit. De aangeboden activiteiten zijn van creatieve, arbeidsmatige en/of educatieve aard en bieden structuur aan de deelnemers van onze dagbesteding.

Iedere deelnemer die bij ons in zorg komt krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen. Samen wordt er een individueel begeleidingsplan opgesteld. De concrete doelen waaraan gewerkt moet worden staan in dit plan beschreven. De begeleiders helpen en stimuleren de deelnemers om deze doelen te bereiken. Wij gaan altijd uit van wat de deelnemer wel kan en denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.